Kite på tur?

Vi har satt sammen et kurs der vårt mål er å lære deg å reise på tur i fjellet med kite, men også å gjøre deg i stand til å gjøre vurderinger rundt vær, føre, terreng og gruppas begrensinger. Vi vil først og fremst at du skal bli en trygg turkiter, som år etter år etter kurset seiler i fjellet i god bør med godt vett. Velkommen på kurs! Les mer om kurset her